Dr. Öğr. Üyesi SEVİLAY GÜL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SEVİLAY GÜL

T: (0282) 250 4014

M sgul@nku.edu.tr

W sgul.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1999-2003
Tez: Enerji ve protein kaynağı bazı yemlerin NEL içeriklerinin in vivo ve in vitro yöntemlerle belirlenmesi (2003)
Doktora
Üniversite: YYÜ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: UNİVERSİTY OF ANKARA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FACULTY OF AGRİCULTURE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ANİMAL SCİENCE
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Lisans
Üniversite: UNİVERSİTY OF ANKARA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HİGH SCHOOL OF HOME ECONOMİCS
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. COŞKUNTUNA L., GÜL S., Investigations into the feed value of vetch (vicia narbonensis) silage, International Journal of Current Research, vol. 9, pp. 50951-50954, 2017.
Özgün Makale Open Access Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. COŞKUNTUNA L., Ünalp E., GÜL S., Determination Feed Value of Alfalfa Hay, 8. Balkan Animal Science Conference Başnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. COŞKUNTUNA L., GÜL S., Determination of Feed Value Characteristics os White Grape Pomace, 8.Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. GÜL S., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., Okuyucu B., The Effects of Wheat Bran and Molasses as Silage Additives on the Fermentation and In Vitro Organic Matter Digestibility of Caramba Mix (lolium Multiflorum C.v Caramba Mix) Silages, 8.Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. COŞKUNTUNA L., GÜL S., Determination of Silage Quality of Vicia narbonensis L, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
5. GÜL S., COŞKUNTUNA L., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., Determination Feed Value and In Vitro Organic Matter Digestibility of Canola Silage, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri
6. GÜL S., COŞKUNTUNA L., kOÇ F., ÖZDÜVEN L., Determination Feed Value and In vitro Organic Matter Digestibility of Canola Silage, International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies (15.05.2017-17.05.2017).
Tam metin bildiri
7. COŞKUNTUNA L., GÜNDÜZ Y., GÜL S., İşletme Koşullarında Kullanılan Bazı Yemlerin Besin Madde Kompozisyonun Belirlenmesi, International Conferences on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies (15.05.2017-17.05.2017).
Tam metin bildiri
8. AYDIN A., KORKUNÇ M., ŞENTÜRK DEMİREL D., GÜL S., THE IMPORTANCE OF ESSENTIAL OIL ISOLATED FROM ORANGE PEEL (CITRUS SINENSIS L.), I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ (09.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
9. COŞKUNTUNA L., GÜL S., Investigations Feed Value of Vetch Vicia Narbonensis Silage, 52nd Croation 12 th International Symposium on Agriculture (12.02.2017-17.02.2017).
Özet bildiri
10. GÜL S., demirulus h., aydın a., Şentürk Demirel D., The Studies on Important of Poultry Manure in the Plant Nutrient, 1.Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrient (01.10.2013-03.10.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜL S., KOÇ F., COŞKUNTUNA L., Silaj üretiminde Saha Şartlarında Karşılaşılan Sorunlar ve Sebepleri, 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
2. GÜL S., Tavuk Gübresinin Çevreye Zarar vermeden Ekonomiye Kazandırılması Üzerine Çalışmalar, Ekoloji 2013 sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Tam metin bildiri
3. GÜL S., Tavuk Gübresinin Çevreye Zarar vermeden Ekonomiye Kazandırılması Üzerine Çalışmalar, Ekoloji 2013 sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Tam metin bildiri
4. GÜL S., Broyler Rasyonlarında Sıvı ve Katı yağ Kullanımı, 2012 Ulusal Kümes hayvanları Kongresi (03.10.2012-05.10.2012).
Tam metin bildiri
5. Demirkuş T., Gülkız Şenler N., GÜL S., Yem, Öğün sayısı ve yemlemeden geçen Sürenin Rumen Siliatlarının Tür ve Sayısı Üzerine Etkileri, XI. KÜKEM- Biyoteknoloji Kongresi (06.09.1999-09.09.1999).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Çayır Otu Silajlarına Farklı Katkı Maddesi İlavesinin Silaj Fermantasyonu ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.05.2013-28.12.2016.
Aldığı Sertifikalar
Deney hayvanları Kullanım Sertifikası, Yer:İstanbul, 10.01.2011-17.01.2011.